Dokumenty

Bieżące informacje oraz ważne dokumenty szkolne.

OPŁATA ZA OBIADY WNOSZONA JEST DO DNIA 10 KAŻDEGO MIESIĄCA NA KONTO SZKOŁY :

19 1020 4391 0000 6302 0187 2340


z dopiskiem (imię i nazwisko dziecka, klasa, za m-c)

Dziennik elektroniczny kliknij obrazek

Aby utworzyć konto na e-dzienniku należy podać wychowawcy klasy adres e-mail oraz pesel.

Wychowawca wprowadza e-mail i pesel rodzica do systemu.

Następnie należy skorzystać z instrukcji – Jak uzyskać dostęp do systemu?                    

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

19.09.2019 r. – klasy I – VIII – godz. 17.00odbyła się

 

14.11.2019 r. – klasy I – VIII – godz. 17.00odbyła się

 

8.01.2020 r. – klasy I – VIII – godz. 17.00odbyła się

 

23.04.2020 r. – Klasy I – VIII – godz. 17.00

Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej działa w Szkole Podstawowej nr 24 raz w miesiącu.
Zmiana terminu konsultacji z panią Dorotą Dominik, dyrektorem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 2.
Konsultacje z dnia 26.11 (wtorek) – odwołane
Nowy termin 04. 12 (środa) – godz. 14.00
Za utrudnienia przepraszamy.

Bardzo prosimy o wcześniejszą rezerwację terminów u wychowawców klas.

Dokumenty do pobrania

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Kryteria rekrutacyjne do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 Kryteria rekrutacyjne do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
Regulamin wycieczek szkolnych Regulamin wycieczek szkolnych
Załącznik nr 4
PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA RZESZOWA – 2019 PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA RZESZOWA - 2018
Zarządzenie nr 4/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych
Wniosek stypendium cz I Zajęcia pozalekcyjne
Stypendium Dyrektora Szkoły Zajęcia pozalekcyjne
Wniosek stypendium cz II wypełnia rodzic/prawny opiekun ucznia Zajęcia pozalekcyjne
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 Zajęcia pozalekcyjne
STATUT Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Rudolfa Aurigi  STATUT SP 24 - od 08.09.2016 - (w opracowaniu statut dla szkoły ośmioklasowej)
Procedury interwencyjne Procedury interwencyjne
PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY  2019-2020 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  2017-2018
Plan pracy świetlicy szkolnej  2019-2020 Plan pracy świetlicy szkolnej  2017-2018
Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/20 Zajęcia pozalekcyjne
Zestaw regulaminów szkolnych Zajęcia pozalekcyjne