Dokumenty

Bieżące informacje oraz ważne dokumenty szkolne.

OPŁATA ZA OBIADY WNOSZONA JEST DO DNIA 10 KAŻDEGO MIESIĄCA NA KONTO SZKOŁY :

PKO BP I O/RZESZÓW 94 1020 4391 0000 6102 0144 8653
z dopiskiem (imię i nazwisko dziecka, klasa, za m-c)

Dziennik elektroniczny kliknij obrazek

Aby utworzyć konto na e-dzienniku należy podać wychowawcy klasy adres e-mail oraz pesel.

Wychowawca wprowadza e-mail i pesel rodzica do systemu.

Następnie należy skorzystać z instrukcji – Jak uzyskać dostęp do systemu?                    

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

25.04.2018 r. – klasy IV – VII – godz. 17.00
26.04.2018 r.
– klasy I – III – godz. 17.00

Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej działa w Szkole Podstawowej nr 24 raz w miesiącu.
Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne prowadzi p. Dorota Dominik od 14.00 do 16.00 w gabinecie pedagoga, w następujące dni:

19 marca 2018r.

16 kwietnia 2018r.

14 maja 2018r.

4 czerwca 2018r.

Bardzo prosimy o wcześniejszą rezerwację terminów u wychowawców klas.

 

Dokumenty do pobrania

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Kryteria rekrutacyjne do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 Kryteria rekrutacyjne do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
Regulamin wycieczek szkolnych Regulamin wycieczek szkolnych
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA RZESZOWA – 2018 PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA RZESZOWA - 2018
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
STATUT Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Rudolfa Aurigi  STATUT SP 24 - od 08.09.2016 - (w opracowaniu statut dla szkoły ośmioklasowej)
Procedury interwencyjne Procedury interwencyjne
PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY  2017-2018 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  2017-2018
Plan pracy świetlicy szkolnej  2017-2018 Plan pracy świetlicy szkolnej  2017-2018