Dokumenty

Bieżące informacje oraz ważne dokumenty szkolne.

OPŁATA ZA OBIADY WNOSZONA JEST DO DNIA 10 KAŻDEGO MIESIĄCA NA KONTO SZKOŁY :

19 1020 4391 0000 6302 0187 2340


z dopiskiem (imię i nazwisko dziecka, klasa, za m-c)

Dziennik elektroniczny kliknij obrazek

Aby utworzyć konto na e-dzienniku należy podać wychowawcy klasy adres e-mail oraz pesel.

Wychowawca wprowadza e-mail i pesel rodzica do systemu.

Następnie należy skorzystać z instrukcji – Jak uzyskać dostęp do systemu?                    

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

19.09.2018 r. – klasy I – IV  i V d – godz. 17.00 – odbyła się
20.09.2018 r.
– klasy V – VIII – godz. 17.00 – odbyła się

21.11.2018 r. – klasy V – VIII – godz. 17.00 – odbyła się

22.11.2018 r. – klasy I – IV – godz. 17.00 – odbyła się

6.02.2019 r. – klasy I – IV – godz. 17.00 – odbyła się

7.02.2019 r. – klasy V – VIII – godz. 17.00 – odbyła się

28.05.2019 r. – klasy 4a oraz 4d – godz. 17.00 – odbyła się

29.05.2019 r. – klasy V – VIII – godz. 17.00 – odbyła się

30.05.2019 r. – klasy I – IV – godz. 17.00 oraz klasa 5d – odbyła się

Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej działa w Szkole Podstawowej nr 24 raz w miesiącu.
Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne prowadzi p. Dorota Dominik od 15.00 do 17.00 w gabinecie pedagoga, w następujące dni:

15 październik godz. 15.00 – 17.00

12 listopad godz. 15.00 – 17.00

17 grudzień godz. 15.00 – 17.00

14 styczeń godz. 15.00 – 17.00

Bardzo prosimy o wcześniejszą rezerwację terminów u wychowawców klas.

 

Dokumenty do pobrania

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Kryteria rekrutacyjne do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 Kryteria rekrutacyjne do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
Regulamin wycieczek szkolnych Regulamin wycieczek szkolnych
Załącznik nr 4
PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA RZESZOWA – 2019 PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA RZESZOWA - 2018
Zarządzenie nr 4/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych
Wniosek stypendium cz I Zajęcia pozalekcyjne
Stypendium Dyrektora Szkoły Zajęcia pozalekcyjne
Wniosek stypendium cz II wypełnia rodzic/prawny opiekun ucznia Zajęcia pozalekcyjne
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
STATUT Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Rudolfa Aurigi  STATUT SP 24 - od 08.09.2016 - (w opracowaniu statut dla szkoły ośmioklasowej)
Procedury interwencyjne Procedury interwencyjne
PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY  2018-2019 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  2017-2018
Plan pracy świetlicy szkolnej  2018-2019 Plan pracy świetlicy szkolnej  2017-2018
Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/19 Zajęcia pozalekcyjne
Zestaw regulaminów szkolnych Zajęcia pozalekcyjne