Obiady

Opłata za obiady

 

PKO BP I O/RZESZÓW 94 1020 4391 0000 6102 0144 8653

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu 2018 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej wynosi  76 zł.

  • Wpłaty za obiady należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.
  • Na przelewie należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
  • Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności.

 

Brak wpłaty lub opóźnienie będzie skutkowało naliczeniem odsetek karnych i skreśleniem ucznia z listy korzystających z obiadów w szkole.

 

W przypadku choroby dziecka prosimy o zgłaszanie nieobecności na obiedzie do godziny 8:00 w sekretariacie szkoły, oddziale „0” lub świetlicy szkolnej – osobiście lub telefonicznie.

Sekretariat: – 17-748-25-70

Świetlica: – 17-748-25-76

Odział „0”: -17-748-25-69