Obiady

NUMER KONTA:
19 1020 4391 0000 6302 0187 2340

 

  • Wpłaty za obiady należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.
  • Na przelewie należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
  • Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności.
  • Rodzice proszeni są o sprawdzanie kwot za obiady na stronie eDziecko.edu.pl
  • Odwołanie obiadu należy zgłosić  najpóźniej do godziny 7.10 tego samego dnia  telefonicznie:
  • Intendent: – 17-748-25-64
  • Sekretariat: – 17-748-25-70
  • Odział „0”: -17-748-25-69

Brak wpłaty lub opóźnienie będzie skutkowało naliczeniem odsetek karnych i skreśleniem ucznia z listy korzystających z obiadów w szkole.