Obiady

NUMER KONTA:
19 1020 4391 0000 6302 0187 2340

 

  • Wpłaty za obiady należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.
  • Na przelewie należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
  • Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności.
  • Rodzice proszeni są o sprawdzanie kwot za obiady na stronie edzieckodipolpolska.pl

 

Brak wpłaty lub opóźnienie będzie skutkowało naliczeniem odsetek karnych i skreśleniem ucznia z listy korzystających z obiadów w szkole.

  • Adres e – mail do odwoływania obiadów obiady@sp24.rzeszow.pl
  • Wiadomości otrzymane po godzinie 8.00 nie będą rozpatrywane do odpisów w danym dniu.

 

W przypadku choroby dziecka prosimy o zgłaszanie nieobecności na obiedzie do godziny 8:00 w sekretariacie szkoły, oddziale „0” lub świetlicy szkolnej – osobiście lub telefonicznie.

Sekretariat: – 17-748-25-70

Świetlica: – 17-748-25-76

Odział „0”: -17-748-25-69