Nabór 2019

Obwód Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie


Nabór 2019 Przedszkola

Zarządzenie nr VII/1534/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa


Harmonogram rekrutacji do przedszkola 2019


Karta potwierdzenia kontynuacji/rezygnacji


POTWIERDZENIE WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola


Nabór 2019 Szkoła Podstawowa

 

Zarządzenie nr VII/1534/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa


Harmonogram rekrutacji do szkoły podstawowej 2019