Nabór 2018

Obwód Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie


Nabór 2018 Przedszkola

Zarządzenie nr VII/1534/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa


Harmonogram rekrutacji do przedszkola 2018


Karta potwierdzenia kontynuacji/rezygnacji


POTWIERDZENIE WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola


Nabór 2018 Szkoła Podstawowa

 

Zarządzenie nr VII/1534/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa


Harmonogram rekrutacji do szkoły podstawowej 2018