Nabór 2019

Obwód Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie


Nabór 2020 Przedszkola

Zarządzenie nr VIII/618/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa


Harmonogram rekrutacji do przedszkola 2020


Karta potwierdzenia kontynuacji/rezygnacji


POTWIERDZENIE WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola


Nabór 2020 Szkoła Podstawowa

 

Zarządzenie nr VIII/618/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa


Harmonogram rekrutacji do szkoły podstawowej 2020