Rada Rodziców

 

 

Dokumenty Rada Rodziców

Rok szkolny 2019/20

Sprawozdanie – aktualna informacja Rady Rodziców

Sprawozdanie

Rok szkolny 2018/19

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Rok szkolny 2017/18

Uchwały

Uchwała 1
Uchwała 2
Uchwała 3
Uchwała 4
Uchwała 5
Uchwała 6
Uchwała 7

Protokoły

Protokół 1
Protokół 2

Inne dokumenty

List RR