Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców:  

08 8642 1126 2012 1147 7435 0001

Nazwa banku: Bank Nowy S.A. Oddział w Rzeszowie 

W przypadku braku możliwości dokonania wpłaty za pośrednictwem skarbnika trójki klasowej, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

Dokumenty Rada Rodziców

Rok szkolny 2022/23

Sprawozdanie RR 2022/23 – informacja

Sprawozdanie

Rok szkolny 2021/22

Plan wydatków – aktualna informacja

Plan wydatków

Sprawozdanie RR 2021/22 – informacja

Sprawozdanie

Rok szkolny 2019/20

Sprawozdanie – aktualna informacja Rady Rodziców

Sprawozdanie