Rada Rodziców

 

 

Dokumenty Rada Rodziców

Rok szkolny 2019/20

Sprawozdanie – aktualna informacja Rady Rodziców

Sprawozdanie

Rok szkolny 2021/22

Plan wydatków – aktualna informacja

Plan wydatków

Sprawozdanie RR 2021/22 – informacja

Sprawozdanie RR za rok szkolny 2021/22