Pedagog szkolny i higienistka

Pedagog  mgr Wojciech Jandziś

konsultacje
poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 8.30 – 12.30
piątek 9.00 -13.00


Higienistka Janina Janusz

poniedziałek, wtorek, środa,  czwartek, piątek od 8.00 do 11.50