Pedagog szkolny i higienistka

Pedagog  mgr Wojciech Jandziś

konsultacje
poniedziałek 12.00 -16.00
wtorek 11.00-15.00
środa 9.00 – 13.00
czwartek 7.30 – 11.30
piątek 10.00 – 14.00

Higienistka Janina Janusz

wtorek, czwartek, piątek od 7.45 do 15.20