Kadra

Kadra dydaktyczna szkoły


Dyrektor szkoły
mgr Bogusława Rybka

z-ca dyrektora szkoły
mgr Dariusz Rzucidło


Nauczyciele

Sukcesy małe i duże