Kadra

Kadra dydaktyczna szkoły


Dyrektor szkoły
mgr Bogusława Rybka

z-ca dyrektora szkoły
mgr Dariusz Rzucidło


Nauczyciele

pedagog szkolny
– mgr Wojciech Jandziś
biblioteka szkolna
– mgr Magdalena Filar
świetlica szkolna
– mgr Magdalena Ruszel
– mgr Iwona Babiarz
– mgr Ewelina Szydłak-Padiasek
– mgr Karolina Piekiełek
– mgr Monika Maga
– mgr Paulina Nowak
– mgr Jolanta Pietraszek
– mgr Marzena Petryczkiewicz
punkt przedszkolny
– mgr Jolanta Zając
– mgr Alicja Banasik-Krupska
nauczanie zintegrowane
– mgr Elżbieta Basamon
– mgr Bożena Lubińska
– mgr Ewa Guzek
– mgr Dorota Markowska
– mgr Elżbieta Ratuszyńska-Nowak
– mgr Wioletta Malisz
– mgr Edyta Dzika
– mgr Alfreda Naleśnik
– mgr Jolanta Pietraszek
– mgr Magdalena Ruszel
język polski
– mgr Jadwiga Bożek
– mgr Elżbieta Okarmus
– mgr Monika Rozmus
– mgr Olga Zakorczmenna
matematyka
– mgr Bogusława Rybka
– mgr Jolanta Kozyra
– mgr Edyta Szala
– dr Sylwia Budzik
– mgr Iwona Tabor

geografia
– mgr Elżbieta Stopyra
przyroda, biologia
– mgr Jolanta Partyka-Piegdoń

język angielski
– mgr Izabela Karbarz
– mgr Ewelina Koryl
– mgr Iwona Kempa
– mgr Ewelina Szydłak-Padiasek
język niemiecki
– mgr Jowita Dziwisz
język hiszpański
– mgr Paulina Pyra
historia, wiedza o społeczeństwie
– mgr Renata Sztaba
– mgr Michał Kozłowski
fizyka
– dr Sylwia Budzik
chemia
– mgr Patryk Kosowski
muzyka, plastyka
– mgr Anna Kuśnierz
– mgr Marzena Petryczkiewicz (plastyka)
informatyka zajęcia rewalidacyjne – logopedia
– mgr Dariusz Rzucidło

zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe
– mgr Mikołaj Gan

wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
– mgr Paweł Bożek
– mgr Bartłomiej Grendys
– mgr Witold Guzek
– mgr Paulina Nowak
edukacja dla bezpieczeństwa
– mgr Anna Korbelak
religia
– ks. Leszek Bachta
– ks. Przemysław Krzysztoń
– mgr Joanna Goszka

zajęcia rewalidacyjne
– mgr Monika Maga
– mgr Małgorzata Kotuła