Kadra

Kadra dydaktyczna szkoły


Dyrektor szkoły
mgr Bogusława Rybka

z-ca dyrektora szkoły
mgr Dariusz Rzucidło


Nauczyciele

pedagog szkolny
– mgr Wojciech Jandziś
biblioteka szkolna
– mgr Magdalena Filar
świetlica szkolna
– mgr Andżelika Sienko
– mgr Iwona Babiarz
– mgr Ewelina Szydłak-Padiasek
– mgr Karolina Piekiełek

– mgr Paulina Nowak
– mgr Diana Smycz
– mgr Marzena Kusiak – Ryba
punkt przedszkolny
– mgr Jolanta Zając
– mgr Alicja Banasik-Krupska

nauczanie zintegrowane
– mgr Elżbieta Basamon
– mgr Bożena Lubińska
– mgr Ewa Guzek
– mgr Dorota Markowska
– mgr Elżbieta Ratuszyńska-Nowak
– mgr Wioletta Malisz
– mgr Edyta Dzika
– mgr Alfreda Naleśnik
– mgr Jolanta Pietraszek
– mgr Magdalena Ruszel

język polski

– mgr Monika Rozmus
– mgr Olga Zakorczmenna

matematyka
– mgr Bogusława Rybka
– mgr Jolanta Kozyra
– mgr Edyta Szala
– dr Sylwia Budzik

przyroda
– mgr Elżbieta Stopyra
– mgr Jolanta Partyka-Piegdoń

język angielski
– mgr Izabela Karbarz
– mgr Ewelina Koryl
– mgr Iwona Kempa
– mgr Ewelina Szydłak-Padiasek
język niemiecki
– mgr Jowita Dziwisz

język hiszpański
– mgr Paulina Pyra

historia
– mgr Renata Sztaba

fizyka
– dr Sylwia Budzik

chemia
– mgr Patryk Kosowski

muzyka, plastyka
– mgr Anna Kuśnierz

informatyka zajęcia rewalidacyjne – logopedia
– mgr Dariusz Rzucidło

zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe
– mgr Mikołaj Gan

wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
– mgr Paweł Bożek
– mgr Bartłomiej Grendys
– mgr Witold Guzek
– mgr Paulina Nowak

religia
– ks. Przemysław Krzysztoń
– ks. Leszek Bachta
– mgr Elżbieta Kowalska (zast. za mgr Joanna Goszka)

zajęcia rewalidacyjne
– mgr Monika Maga