Kadra

Kadra dydaktyczna szkoły


Dyrektor szkoły
mgr Bogusława Rybka

z-cy dyrektora szkoły

mgr Dariusz Rzucidło

dr Patryk Kosowski


Nauczyciele