Kadra

Kadra dydaktyczna szkoły


Dyrektor szkoły
mgr Bogusława Rybka

z-ca dyrektora szkoły
mgr Dariusz Rzucidło


Nauczyciele

pedagog szkolny
– mgr Wojciech Jandziś
biblioteka szkolna
– mgr Magdalena Filar
świetlica szkolna
– mgr Bartosz Bereś
– mgr Elżbieta Domoń
– mgr Małgorzata Jelonek
– mgr Monika Maga
– mgr Karolina Piekiełek
– mgr Paulina Nowak
– mgr Jolanta Pietraszek
– mgr Diana Smycz

punkt przedszkolny
– mgr Jolanta Zając
– mgr Alicja Banasik-Krupska

nauczanie zintegrowane
– mgr Elżbieta Basamon
– mgr Edyta Dzika
– mgr Ewa Guzek
– mgr Bożena Lubińska
– mgr Dorota Markowska
– mgr Wioletta Malisz
– mgr Elżbieta Ratuszyńska-Nowak
– mgr Alfreda Naleśnik
– mgr Jolanta Pietraszek
– mgr Magdalena Ruszel

język polski
– mgr Jadwiga Bożek
– mgr Elżbieta Okarmus
– mgr Monika Rozmus
– mgr Olga Zakorczmenna

matematyka
– mgr Bogusława Rybka
– mgr Jolanta Kozyra
– mgr Diana Mazur
– dr Sylwia Budzik
– mgr Iwona Tabor

geografia
– mgr Angelika Sienko
– mgr Elżbieta Stopyra (urlop zdrowotny)

przyroda, biologia
– mgr Jolanta Partyka-Piegdoń

język angielski
– mgr Izabela Karbarz
– mgr Ewelina Koryl
– mgr Iwona Kempa
– mgr Ewelina Szydłak-Padiasek
język niemiecki
– mgr Jowita Dziwisz

język hiszpański
– mgr Paulina Pyra
– mgr Ewelina Kazak

historia, wiedza o społeczeństwie
– mgr Renata Sztaba
– mgr Michał Kozłowski

muzyka, plastyka
– mgr Anna Kuśnierz
– mgr Marzena Petryczkiewicz (plastyka)

fizyka
– dr Sylwia Budzik

chemia
– mgr Patryk Kosowski

informatyka zajęcia rewalidacyjne – logopedia
– mgr Dariusz Rzucidło

zajęcia techniczne, informatyka
– mgr Mikołaj Gan

wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
– mgr Barbara Krok – Rees
– mgr Bartłomiej Grendys
– mgr Witold Guzek
– mgr Paulina Nowak

edukacja dla bezpieczeństwa
– mgr Anna Korbelak

religia
– mgr Joanna Goszka
– ks. Łukasz Jasek
– mgr Ewa Warchoł

zajęcia rewalidacyjne
– mgr Monika Maga
– mgr Małgorzata Jelonek