Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

 

Bezpośredni link do dokumentu

Kontakt z inspektorem:
Wioletta Rozesłaniec – inspektor ochrony danych email: iod1@erzeszow.pl, tel. 178754374