Informacja o strajku

UWAGA STRAJK! W związku z niepodpisaniem porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową Od dnia 8 kwietnia 2019 roku Szkoła jest w stanie Strajku! Wejście do budynku szkoły WEJŚCIEM GŁÓWNYM przy sali gimnastycznej W szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla dzieci, którym rodzice nie byli w stanie zapewnić opieki. Z poważaniem dyrektor szkoły Bogusława Rybka

Więcej