Olimpiada informatyczna

XIV Olimpiada Informatyczna Juniorów Zapraszamy do udziału w XIV edycji OIJ Zawody I stopnia XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów rozpoczną się 16 września. Rejestracja będzie dostępna z dniem rozpoczęcia zawodów poprzez System Informatyczny Olimpiady (SIO2). …

Więcej

Sprawowanie opieki

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa w art. 20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką. Dz. U. …

Więcej