Patron szkoły – Rudolf Auriga

Dla uczczenia bohaterskiej śmierci nauczyciela oraz dla pamięci wszystkich pedagogów Rzeszowszczyzny, którzy bronili polskości w czasie okupacji Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie przyjęła imię Rudolfa Aurigi, który dla uczniów i nauczycieli jest symbolem patriotyzmu, poświęcenia i pracowitości.

Dzień otrzymania imienia przeszedł do historii Szkoły i stał się silną więzią emocjonalną „między dawnymi i nowymi laty”

Urodził się 22 grudnia 1891 r. w Kamionce Wielkiej w nowosądeckiej wsi. Ojciec, kolejarz nie mógł zapewnić dziesięciorgu dzieciom właściwego utrzymania i wykształcenia. Kiedy Rudolf miał dwa lata, osierociła go matka. Po jej śmierci ojciec podjął decyzję powtórnego małżeństwa i przeniesienia się do pracy w Jaśle. Zabrał ze sobą czwórkę dzieci, w tym Rudolfa i Adriana, pozostałymi zaopiekowali się krewni. Szkołę wydziałową ukończył w Jaśle, a następnie podjął naukę w seminarium nauczycielskim w Krośnie. Ucząc się zarabiał prywatnymi lekcjami, a w czasie wakacji pracował fizycznie przy regulacji Dunajca. W toku nauki otrzymał stypendium z funduszu krajowego, co zobowiązywało go do sześcioletniej pracy w zawodzie nauczycielskim.

 

Z tych zdobytych środków pomagał jeszcze materialnie rodzinie. Praktykę nauczycielską odbywał w latach 1910 – 1912, ucząc w Nowej Wsi Czudeckiej i Czudcu. W maju 1914 roku zawarł związek małżeński z Amelią Prószyńską. W dwa miesiące później został zmobilizowany do armii austriackiej. Pierwsza wojna światowa oderwała go na dłuższy czas od zajęć szkolnych. Znalazł się w Czechosłowacji, walczył we Włoszech nad Pawią i pod Verdun we Francji. W armii austriackiej uzyskał stopień oficerski. Zakończenie wojny zastało Rudolfa Aurigę na terenie Francji, skąd z podwładnymi żołnierzami pieszo wrócił do kraju, aby w dalszym ciągu odbywać służbę w Polskim Wojsku.

Tam włączył się aktywnie w pracę społeczną na rzecz miejscowego środowiska – realizując budowę szkoły ”…. jakiej w 1929 roku nie miało nawet powiatowe miasto Rzeszów” . Szeroki zakres obejmowała działalność oświatowa i społeczno – kulturalna Rudolfa Aurigi. Wraz z miejscowymi nauczycielami : Marią Dzerżyńską , Ewą Górską, Franciszkiem Kotulą, Józefem Rohloffem urządzał szereg imprez i przedstawień, by za zdobyte pieniądze wyposażyć szkołę w pomoce naukowe .