Wywiadówka śródroczna

W dniu 21.11.br. (wtorek) odbędzie się spotkanie

z rodzicami 

klasy 1 – 4 o godzinie 16.30

klasy 5 – 8 o godzinie 18.00

Sale spotkań z wychowawcami poszczególnych klas będą podane przy wejściach do budynku.

W tracie wywiadówki będą konsultacje z nauczycielami uczącymi w klasach.

Nie ma konsultacji nauczycieli w terminie 20-24.11.2023 r.