Klauzula RODO i ochrona wizerunku – konkursy

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2i art. 14,informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1. Administrator danych
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
  3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
  4. Odbiorcy danych osobowych
  5. Okres przechowywania danych osobowych
  6. Prawa osób, których dane dotyczą
  7. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych skutkuje niemożnością udziału w zorganizowanym konkursie/ olimpiadzie/ turnieju

 

INFORMUJEMY, ŻE W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH NASZYCH PODOPIECZNYCH NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ. Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW MOŻNA SKORZYSTAĆ SKŁADAJĄC PISEMNY WNIOSEK NA ADRES ADMINISTRATORA LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ADMINISTRATORA.

 Pobierz plik