Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Kobiecej

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 – 8.

Cele konkursu:

  • popularyzacja poezji,
  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją.

W ramach konkursu zaprezentować można wiersz, którego autorką jest kobieta. Nie ma ograniczeń dotyczących tematu, epoki literackiej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4 – 6, 7 – 8.

Jury ocenia uczestników (w dwóch w/w kategoriach wiekowych) biorąc pod uwagę:

  • dobór repertuaru,
  • wymowę i interpunkcję,
  • interpretację,
  • wrażenie artystyczne.

Przesłuchania odbędą się 10.03.2020r. o godzinie 10.20 w bibliotece szkolnej. Zgłoszenia przyjmują organizatorzy.

Organizatorzy:

p. E. Okarmus

p. O. Zakorczmenna

p. M. Rozmus

p. J. Bożek