Loading

Opłata za obiady

Opłata za obiady w miesiącu grudniu 2017 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej
wynosi 64,00 zł

kwoty odpisów wychowawcy przekazują uczniom

PKO BP I O/RZESZÓW 94 1020 4391 0000 6102 0144 8653

  • Wpłaty za obiady należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.
  • Na przelewie należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
  • Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności.

Brak wpłaty lub opóźnienie będzie skutkowało naliczeniem odsetek karnych i skreśleniem ucznia z listy korzystających z obiadów w szkole.

W przypadku choroby dziecka prosimy o zgłaszanie nieobecności na obiedzie do godziny 8:00 w sekretariacie szkoły, oddziale "0" lub świetlicy szkolnej - osobiście lub telefonicznie.

Sekretariat - 17-748-25-70

Świetlica - 17-748-25-76

Odział "0" -17-748-25-69