Loading

ZAPROSZENIE

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Rudolfa Aurigi
zaprasza do wzięcia udziału
w międzyszkolnym konkursie
OPOWIADANIE MATEMATYCZNE.

REGULAMIN KONKURSU OPOWIADANIE MATEMATYCZNE

1.Cele konkursu:

· popularyzowanie twórczości uczniowskiej

· rozwijanie sprawności pisania opowiadań

· odkrywanie młodych talentów

· zainteresowanie uczniów matematyką

· promocja szkoły

· integracja środowiska szkolnego poprzez współpracę z rodzicami uczniów, którzy pomogą w konkursie

2.Uczestnicy konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych(klasy IV – VII oraz klasy II – III wygaszanego gimnazjum)

3. Forma opowiadania:

· dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,

· treść – zgodna z tematem konkursu,

· organizator dopuszcza przygotowanie pracy w formie komiksu,

- prace powinny być opisane; opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko opiekuna.

 

4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Konkurs trwa do 25 listopada 2017 roku. Prace należy składać w sekretariacie SP nr 24 lub drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na szkolnej stronie internetowej oraz do wykorzystania jako element dekoracji podczas uroczystości szkolnych.

Prace oceniać będzie jury w składzie: Monika Rozmus, Edyta Szala,Renata Sztaba.

Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.

5.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2018r.

Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostaną podane telefonicznie oraz będą zamieszczone  na stronie internetowej.

6. Postanowienia końcowe

  1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

  1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w  Internecie i prezentacji na wystawach.

  1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.

  1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na tablicy samorządu uczniowskiego i na stronie internetowej szkoły.

ORGANIZATORZY:

Monika Rozmus, Edyta Szala, Renata Sztaba

Strona głównaRegulamin konkursu - 2017 opowiad. mat.