Loading
  • Email

Obwód Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

pobierz >>>>>>>>


 

Nabór 2017 Przedszkola

Lista przyjętych

pobierz >>>>>>>>

Lista nieprzyjętych

pobierz >>>>>>>>

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

pobierz >>>>>>>>

Lista kandydatów kontynuujących

pobierz >>>>>>>>

Zarządzenie nr VII/1060/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa

pobierz >>>>>>>>

Harmonogram rekrutacji do przedszkola 2017

pobierz >>>>>>>>

Informacja dla rodziców

pobierz >>>>>>>>

Karta potwierdzenia kontynuacji/rezygnacji

pobierz >>>>>>>

POTWIERDZENIE WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola

pobierz >>>>>>>>


Nabór 2017 Szkoła Podstawowa


Lista przyjętych do jednostki

pobierz >>>>>>>>

POTWIERDZENIE WOLI podjęcia nauki

pobierz >>>>>>>>

Zarządzenie nr VII/1060/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa

pobierz >>>>>>>>

Kryteria rekrutacyjne do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

pobierz >>>>>>>>

Harmonogram rekrutacji do szkoły podstawowej 2017

pobierz >>>>>>>>

Informacja dla rodziców

pobierz >>>>>>>>

Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej

pobierz >>>>>>>>


 

Strona główna