Linia czasu – Żołnierze Niezłomni

Byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni. Zapłacili za swoje przywiązanie do ojczyzny najwyższą cenę. Byli to żołnierze podziemia niepodległościowego, wywodzący się z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy od roku 1944 walczyli z wojskami sowieckimi i komunistycznym aparatem terroru o niepodległą Polskę, wierni złożonej przysiędze.

Powinniśmy o nich mówić: wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni. Bo Sowieci i ich polscy kolaboranci nie tylko mordowali ich fizycznie, ale zabijali pamięć o nich – wyklinali ze zbiorowej świadomości, a oni wbrew wszystkiemu do końca zachowali się niezłomnie.

Poniższa prezentacja została wykonana w programie genially. Najlepiej oglądnąć ją w pełnym powiększeniu trzy kropki w prawym dolnym rogu klikamy i strzałeczki. W prezentacji interaktywnej możemy prześledzić kalendarium od 1944 – 2011, związane z postaciami Żołnierzy Niezłomnych. Klikając na kwadraciki czy punkty na osi czasu będziemy mogli przeczytać czy oglądnąć film o danym wydarzeniu. Podobnie pod niektórymi obrazkami na prezentacji kryją się filmy czy krótkie opisy. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem i pogłębienia wiedzy o tej tematyce.

Źródło:

https://zolnierzeniezlomni.com.pl, epodreczniki.pl, IPN, dzeje.pl,

https://przystanekhistoria.pl/pa2/audio-video/zolnierze-niezlomni-zol