Szkolny konkurs informatyczny dla klas 5 – 7

Animacja w Scratchu – zadanie konkursowe polega na wykonaniu animacji w programie sieciowym Scratch. Elementy pracy, które będą podlegały ocenie:

  1. Samodzielność pracy.
  2. Ciekawy temat krótkiego filmu, interesujące dialogi.
  3. Postacie które narysuje sam autor filmu.
  4. Dodatkowy atut to napisany kod programu do postaci.
  5. Dialogi, które będą pojawiać się nad postaciami w dymkach – odpowiednia kolejność pojawiania się dialogów i postaci.
  6. Sceny, które mogą się zmieniać albo być stałe.
  7. Uczeń biorący udział w konkursie powinien mieć konto w Scratch-u – aby móc zapisać projekt i pokazać go nauczycielowi.
  8. Nagrodzony projekt zostanie opublikowany na stronie szkoły.

Termin oddawania prac konkursowych do 15.12.br.

Każdy laureat konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, nagrodę rzeczową i ocenę dodatkową z informatyki.

Pracę należy składać do nauczyciela informatyki.