Harmonogram wyjść klas na obiady 2023/24

Harmonogram obiadów będzie dostępny wraz z uruchomieniem pracy stołówki szkolnej na stronie internetowej szkoły.

Prosimy o przestrzeganie godzin obiadów!