Powrót do szkoły uczniów klas 1 -3

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek:
– Od poniedziałku, 18 stycznia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej. Zajęcia odbywać się będą w reżimie sanitarnym. W pozostałych przypadkach dotychczasowe obostrzenia pozostają bez zmian. (uczniowie klas 4 – 8 zajęcia zdalne).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i zwrócenie na nie uwagi dzieciom.