Nauczanie klas 1 – 3 przydział sal

Przydział sal:

Podział sal na zajęcia od 18.01.2021r. –mimo zmiany planu lekcji od lutego, sale pozostają te same.

klasa 1a – sala 26

klasa 1b – sala 22

klasa 1c – sala 23

klasa 1d – sala 25

klasa 2a – sala 18

klasa 2b – sala 20

klasa 2c – sala 5

klasa 3a – sala 9

klasa 3b – sala 7

klasa 3c – sala 10