Informacja Dyrektora Szkoły dla klas 1 – 3

Zgodnie z decyzją MEiN klasy 1-3 Szkoły Podstawowej  od dnia 18 stycznia 2021r. wracają do nauczania stacjonarnego w szkole .

W naszej szkole:

  • Na informatykę dzieci chodzą do sali informatycznej nr 16.
  • Na w-f –na dużą i małą salę gimnastyczną. Na sali gimnastycznej nie mogą spotkać się dwie klasy razem.

Do szkoły dzieci wchodzą dwoma wejściami.

  • Klasy 1 wejściem głównym ,
  • klasy 2 i 3 oraz przedszkole wejściem przy przedszkolu.

Ze szkoły wychodzimy wejściem głównym. O 11.10 wejście przy przedszkolu zostanie zamknięte ze względów bezpieczeństwa.

„Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.” – wytyczne MEiN, MZ, GIS

Zachęcajmy dzieci do przebywania na lekcjach w osłonach ust i nosa dla bezpieczeństwa nauczycieli i rodzin dzieci.

Szanujmy się nawzajem.

Przypominam rodzicom, że obiady odwołujemy jak dotychczas. 

Nadal obowiązują wszystkie procedury, które były przed nauczaniem zdalnym.