Zaloguj się na Office 365!

Od 2 października 2018 r. każdy nauczyciel i uczeń publicznych szkół w Rzeszowie może uzyskać bezpłatny dostęp do oprogramowania Microsoft Office 365 w chmurze oraz prawo do instalacji najnowszych pakietów Microsoft Office 365 na 5 komputerach, 5 tabletach i 5 smartfonach.

W ramach porozumienia rzeszowianie uzyskują dostęp do programów pakietu Office 365: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access i usług: One Drive, Exchange, Skype, Teams, Sway, Forms, Stream oraz od stycznia 2019 roku do programowania Minecraft.

Efektami wdrożenia pakietu będzie:
– Zapewnienie dostępu do nowoczesnych narzędzi informatycznych dla nauczycieli i uczniów zarówno w szkole jak i w domu,
– Zapewnienie bezpiecznej komunikacji elektronicznej pomiędzy nauczycielem, uczniem i jego opiekunami, w tym możliwości elektronicznej multimedialnej pracy grupowej,
– Monitorowanie na bieżąco pracy ucznia oraz jego wyników, z możliwością interakcji on line między nauczycielem i opiekunami ucznia – w ramach usługi e-wywiadówki,
– Uruchomienie platformy zdalnego nauczania typu e-learning, co umożliwi miedzy innymi udział w zajęciach szkolnych uczniów chorych lub niepełnosprawnych przez Internet.

Źródło: UM Rzeszów