Przypomnienie! Rozliczenie za obiady – program edziecko

Opłata za obiady

Kwoty rozliczeń za obiady znajdują się w programie edziecko

NUMER KONTA:
19 1020 4391 0000 6302 0187 2340

 

  • Wpłaty za obiady należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.
  • Na przelewie należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
  • Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności.
  • Rodzice proszeni są o sprawdzanie kwot za obiady na stronie edzieckodipolpolska.pl
  • Procedura logowania do konta link do procedury!
  • Odwołanie obiadu należy zgłosić minimum jeden dzień roboczy wcześniej do godziny 10.00 lub telefonicznie na numer 177482564
  • Opłatę za obiady w miesiącu wrzesień dla punktu przedszkolnego 120,60 zł dla ucznia 49,40 zł

 

Brak wpłaty lub opóźnienie będzie skutkowało naliczeniem odsetek karnych i skreśleniem ucznia z listy korzystających z obiadów w szkole.

  • Adres e – mail do odwoływania obiadów intendent@sp24.rzeszow.pl

 

W przypadku choroby dziecka prosimy o zgłaszanie nieobecności na obiedzie do godziny 10:00 dnia poprzedniego w sekretariacie szkoły, oddziale „0” lub świetlicy szkolnej – osobiście lub telefonicznie.

Intendent: – 17 -748-25-64

Sekretariat: – 17-748-25-70

Świetlica: – 17-748-25-76

Odział „0”: -17-748-25-69