Konkurs Wielkanocny

Ogłaszamy Konkurs Wielkanocny!

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej

o tematyce wielkanocnej w wybranej formie:

 • palma,
 • kartka świąteczna,
 • pisanka,
 • ozdoba wielkanocna: koszyczek, stroik, itp.

                                                                      (Jedna osoba może wykonać kilka rzeczy).

KRYTERIA OCENY:
 • estetyka,
 • dobór techniki,
 • ogólny wygląd,
 • związek z tematem.

Termin składania prac – 30 marca

 • Prace należy przynosić do nauczycieli religii i plastyki lub do biblioteki
 • Przewidziane są nagrody
 • Prace przeznaczone będą na sprzedaż, z której dochód przeznaczony będzie na rzecz Szkolnego Koła Caritas.