Trwają zapisy do III edycji Konkursu Wiedzy o Rzeszowie

Trwają zapisy do III edycji Konkursu Wiedzy o Rzeszowie. Ostateczny termin zgłaszania się do konkursu to 16.03.br.

Konkurs zostanie rozegrany w kwietniu-maju, zainteresowanych uczniów poinformuje o dokładnym terminie, organizator.

Konkurs będzie przeprowadzony w formie elektronicznej, na własnych smartfonach. Każdy uczestnik konkursu musi mieć zainstalowaną odpowiednią aplikację do skanowania kodów QR.

Cały konkurs składa się z dwóch etapów każdy po 20 pytań + etap finałowy 20 pytań.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6 – 8, interesujących się historią, topografią naszego miasta. Zakres materiału obejmujący pytania konkursowe to zdjęcia miejsc, ulic, pomników, które należy zidentyfikować, pytania dotyczące historii miasta, postaci historycznych związanych z Rzeszowem.

Do kolejnych etapów przechodzą uczniowie z największą liczbą punktów. Każde zadanie konkursowe punktowane jest za 1 pkt. Maksymalnie w jednym etapie można uzyskać 20 pkt. Punkty z kolejnych etapów nie sumują się.

Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych uczestników konkursu oraz pamiątkowe dyplomy.

Zapisy do III Konkursu Wiedzy o Rzeszowie u nauczyciela informatyki