Quiz geograficzny

Sprawdź swoją wiedzę z geografii. Quiz jest jednokrotnego wyboru. Zobacz, co wiesz (albo czego nie wiesz tym razem z geografii).

Zapraszamy do quizu

Autorką quizu jest kontynenty Wiktoria Leśko  uczennica klasy 7 b.