Quiz Mały Książe

„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.”

Mały Książę

Zobacz, co wiesz, a czego nie wiesz o tej lekturze.

Autorem quizu jest uczeń klasy 8 c Krystian Zwarzany.