Uroczystość Trzech Króli

6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, jest to święto religijne, chrześcijańskie mające uczcić objawienie się Boga człowiekowi.

W tradycji to Trzej Królowie (mędrcy), którzy przybyli ze wschodu do Betlejem aby oddać cześć nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi.  Inaczej uroczystość Trzech Króli nazywana jest Objawieniem Pańskim.

Tego dnia mają miejsce w Polsce (także w Rzeszowie), ale i na świecie obchody tego święta tzw. Orszaki Trzech Króli. W kościołach na mszach świętych, święci się kadzidło i kredę.

Zwyczaj święcenia kredy i kadzideł upowszechnił się w XVIII wieku. Zwyczajowo w święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach katolickich pisze się litery K+M+B oraz datę bieżącego roku. Litery te są skrótem od łacińskiego życzenia Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi), choć święty Augustyn tłumaczy je jako Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu) albo skrótem imion trzech mędrców przekazanych przez legendę średniowieczną: Kacpra, Melchiora i Baltazara.

Źródło: Niedziela, Wikipedia