Quiz o powstaniu listopadowym

„Powstanie listopadowe odegrało wielką rolę w podtrzymaniu świadomości narodowej i patriotycznych uczuć Polaków. Poświęcenie i bohaterstwo powstańców, okupione represjami, zsyłkami i katorgami, nie poszły na marne. Dzisiaj powracamy do tamtych wydarzeń, mając świadomość, że dzięki heroicznej odwadze i niezłomnej wierze w Polskę nasze państwo odzyskało niepodległość”

W tym roku mija 189 rocznica wybuchu powstania listopadowego. Zainteresujmy się tą tematyką, przeczytajmy o najważniejszych wydarzeniach tego okresu, bitwach, postaciach historycznych związanych z tą epoką, dowódcach, przyczynach wybuchu powstania oraz jaki był los powstańców po jego upadku.

Niech impulsem do szerszej analizy tego okresu naszej historii będzie poniższy quiz.