„JESIENNE STWORKI” – konkurs międzyświetlicowy

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie

Cele konkursu:

– Rozwijanie twórczej inwencji dziecka.

– Doskonalenie kreatywności uczniów.

– Rozwijanie twórczej inwencji dziecka.

– Kształtowanie umiejętności manualnych.

– Zachęcanie do korzystania w pracy z materiałów naturalnych.

– Tworzenie atmosfery i radości z ciekawie wykonanego zadania.

Warunki uczestnictwa w konkursie :

  1. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 1-3.
  2. Dzieci wykonują jedną pracę przestrzenną z darów jesieni (np. kasztany, żołędzie, warzywa, owoce, liście itp.).
  3. Każda praca musi być opisana metryczką zawierającą: tytuł konkursu, imię
    i nazwisko uczestnika, klasa oraz szkoła.
  4. Prace należy przesyłać lub złożyć osobiście w Szkole Podstawowej nr 24  ul. Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów (Świetlica szkolna sala nr 17 lub 24)  do dnia 31.10.2019r.
  5. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody nawiązujące do tematu konkursu.

Kryteria oceniania

– zgodność z tematem,

– samodzielność,

– estetyka wykonania,

– oryginalność i różnorodność użytych materiałów,

– twórczość, pomysłowość i wyobraźnia.

Publikacja

Nadesłane przez państwa prace stają się własnością szkoły, wybrane przez jury zostaną umieszczone na wystawie.

Uwagi dodatkowe

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Życzymy owocnej pracy!

                                                           Organizatorzy:

p. Smycz Diana

p. Andżelika Sienko

p. Karolina Piekiełek