Szkolny konkurs plastyczny – „Pejzaż jesieni”

Szkolny konkurs „Pejzaż jesieni” dla klas IV- VIII

Format prac A3 (blok techniczny), technika dowolna. Prace należy składać do końca października

do p. A. Kuśnierz, p. M. Petryczkiewicz.