Gra miejska – życiorys płk. Lisa – Kuli

Gra polega na rozwiązywaniu kolejnych zagadek dotyczących, życia płk. Leopolda Lisa – Kuli. Zagadki skanuje się na telefon za pomocą darmowej aplikacji Action Track – są to kody QR – i rozwiązuje na telefonie przesyłając odpowiedź do operatora gry.

Cel gry

    • zaangażowanie młodzieży w wartościowe działanie edukacyjne wykorzystujące nowe technologie
    • upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na terenie naszego miasta – Rzeszowa
    • uświetnienie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości
    • uczczenie 100 rocznicy śmierci Leopolda Lisa-Kuli

Czas i miejsce gry
Premiera gry odbędzie się 18 października 2019 r. o godz. 10.00. Gra odbywa się w przestrzeni miejskiej,
start jest zlokalizowany w głównej siedzibie Biblioteki przy ulicy Sokoła 13 w Rzeszowie. Gra adresowana do  uczniów 7 – 8 klasy.

W grze można wziąć udział drużynowo (max. 6 osób, w tym min. 1 osoba pełnoletnia). Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze tylko pod opieką osoby pełnoletniej, uprawnionej do sprawowania opieki nad tą osobą niepełnoletnią oraz za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych (wzór pisemnej zgody stanowi załącznik nr 3 do regulaminu).

Termin zgłoszeń dla drużyn ze szkół – 16 października 2019. Formularze należy dostarczyć do Filii nr 6 WiMBP w Rzeszowie, przy ul. Podwisłocze 6 (w godzinach otwarcia Filii) lub wysłać podpisany dokument (skan) na adres filia-6@wimbp.rzeszow.pl.

Po uruchomieniu gry drużyny/osoby indywidualne logują się w aplikacji podając pseudonim podany w formularzu zgłoszeniowym i akceptują regulamin gry. Gra zostanie zamknięta o godzinie 12.30, niezależnie od tego, czy zostanie ukończona przez wszystkich uczestników. Podczas gry uczestnicy przemieszczają się wyłącznie pieszo, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

Komisja konkursowa nagrodzi 5 najlepszych drużyn/osób indywidualnych w dwóch kategoriach wiekowych (do i od 15 lat – rozpoczynając grę uczestnicy są zobowiązani podać w aplikacji wybraną kategorię wiekową, zgodną ze składem drużyny). Wygrywa ta drużyna i/lub osoba, która ukończy grę z największą liczbą punktów. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów, decyduje czas przejścia gry. Nagrodami w grze będą bony do Empiku i upominki od patronów.

Wyciąg z regulaminu gry WiMBP w Rzeszowie

Osoby chętne (max 6) do udziału w tej imprezie proszone są o zgłaszanie do nauczyciela informatyki.

Więcej regulamin