Kodujemy w Scratchu w klasie 5!

W klasach piątych zajmujemy się kodowaniem w programie Scratch. (Jest to jedna z kompetencji na którą w tym roku stawia MEN). Program ten dostosowany jest do możliwości intelektualnych dziecka i po przez zabawę uczymy się kodowania.

Na lekcji uczniowie mieli za zadanie zaprojektować scenkę z znanej wszystkim bajki o Czerwonym Kapturku. Uczniowie musieli pobrać do swojego projektu postacie i wstawić tło. Następnie musieli użyć bloków kodów, aby uruchomić postać by ta się poruszała i zaczęła „mówić”. Uczniowie układając kolejne bloki – uczą się logicznego myślenia i obserwują interakcję kod i scena.

Ostateczny efekt pracy to wykonanie kompletnej animacji postaci dodanie kwestii, które mają wypowiadać w odpowiedniej kolejności z odpowiednim tempem. Niektórzy uczniowie uzyskiwali dość ciekawe efekty.

Więcej na www.informatykatechnika.cba.pl