Opłata za obiady w miesiącu wrześniu

Opłata za obiady

UWAGA NOWY NUMER KONTA:
19 1020 4391 0000 6302 0187 2340

TYTUŁEM: Wpłata za obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa, za miesiąc wrzesień 2019 r.

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu 2019 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej wynosi  64 zł.

 

  • Wpłaty za obiady należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.
  • Na przelewie należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
  • Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności.