Korekta w planie lekcji

W dniu dzisiejszym (6.09.br.) umieszczono nową wersję planu lekcji po poprawkach przedmiotów i korektach sal w niektórych klasach. Proszę zapoznać się z planem swojej klasy.

Więcej