Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego – harmonogram

Podsumowanie roku szkolnego 2018/19 – rozdanie nagród

18.06.2019 r.
godz. 8.25 klasy 1 – 3 na sali gimnastycznej
godz.10.20 klasy 4 – 8 na sali gimnastycznej

Zakończenie roku szkolnego 2018/19

19.06.2019 r.
godz. 9.00 klasy 1-4, (w salach lekcyjnych)
godz. 10.00 msza św. w kościele
godz. 11.00 klasy 5-8 (w salach lekcyjnych)

Świetlica nieczynna
Odbiór świadectwa potwierdza uczeń własnoręcznym podpisem na liście.