Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku MEN

Zachęcamy do przeglądnięcia poradnika MEN – Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku w formie elektronicznej (PDF) z którego dowiemy się o nowych przepisach dotyczących organizowania koloni, obozów dla dzieci i młodzieży.

Dni wolne od zajęć szkolnych w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej to doskonała okazja, aby zadbać o właściwy wypoczynek dzieci i młodzieży. Z wypoczynku organizowanego w kraju i zagranicą łącznie korzysta ponad 1 480 000 dzieci i młodzieży. Rodzice poszukują ciekawych ofert turystycznych odnoszących się do zainteresowań i uzdolnień dzieci, ale przede wszystkim chcą mieć pewność, że wybrana forma wypoczynku jest bezpieczna dla dziecka i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym odbywa się pod nadzorem kuratora oświaty.

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, które przyczynią się do:

1) zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku;
2) zapewnienia uczestnikom wypoczynku profesjonalnej opieki wychowawczej;
3) wzmocnienia nadzoru nad organizatorami wypoczynku w kraju i za granicą;
4) zwiększenia zakresu informacji dostępnych dla rodziców w elektronicznej bazie wypoczynku.

Nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:
1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2017 r.,poz. 2198 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Więcej

Na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl znajduje się specjalnie utworzona baza wypoczynku. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.