Wyniki konkursu „Co w trawie piszczy – czyli łąka i jej mieszkańcy”

Konkurs plastyczno- literacki  „Co w trawie piszczy – czyli łąka i jej mieszkańcy” skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas I – V. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci z klas I – III (część plastyczna) i dzieci z klas IV – V (opowiadanie pod tym tytułem).