99 Urodziny Świętego Jana Pawła II

Karol Wojtyła, od 1978 r. papież Jan Paweł II, urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 r.  Bardzo szybko stracił matkę i starszego brata. Został sam z ojcem, który wychowywał go od 13 roku życia. W 1930 r. Wojtyła rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. W 1938 roku zdał egzamin dojrzałość z bardzo dobrymi wynikami i rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1942 roku wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. 1 listopada 1946 r. Karol Wojtyła przyjął kapłańskie święcenia. Wyjechał później na studia teologiczne do Rzymu, po czym po dwóch latach wrócił do kraju. Został wikarym w Niegowici i potem w parafii Św. Floriana w Krakowie. W 1958 r. został biskupem. W latach 1963 – 1965 obradował II Sobór Watykański. Aktywny udział  w jego pracach wziął biskup Karol Wojtyła. Wniósł ogromny wkład w powstanie wielu dokumentów soborowych. W 1963 r. został metropolitą krakowskim, cztery lata później kardynałem.

16 października 1978 r. – Kardynałowie wybrali na następcę Świętego Piotra, Polaka Karola Wojtyłę, który przyjął imię Jana Pawła II. Jan Paweł II był pierwszym papieżem Słowianinem i od ponad czterystu lat pierwszym, który nie był Włochem. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii, a trwał 27 lat.

(z życiorysu Jana Pawła II strona historia XX w.)

W związku z tym organizowane są w całym kraju koncerty i inne uroczystości mające uświetnić rocznicę urodzin naszego Wielkiego Rodaka.  W Rzeszowie w tym dniu piekarnie rzeszowskie przygotowują specjalnie  na tą okoliczność kremówki, które rozdawane są na ulicy 3 maja.