Opłata za obiady – maj

Opłata za obiady

UWAGA NOWY NUMER KONTA:
19 1020 4391 0000 6302 0187 2340

TYTUŁEM: Wpłata za obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa, za miesiąc maj 2019 r.

 

Opłata za obiady w miesiącu maj 2019 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej wynosi 80  zł.

  • Wpłaty za obiady należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.
  • Na przelewie należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
  • Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności.
  • Bardzo prosimy o wpłacanie należnej kwoty bez zaokrągleń.

Brak wpłaty lub opóźnienie będzie skutkowało naliczeniem odsetek karnych i skreśleniem ucznia z listy korzystających z obiadów w szkole.

  • Adres e – mail do odwoływania obiadów obiady@sp24.rzeszow.pl
  • Wiadomości otrzymane po godzinie 8.00 nie będą rozpatrywane do odpisów w danym dniu.

Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat za obiady.