200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki

Stanisław Moniuszko (ur. 5 maja 1819 r. zm. 4 czerwca 1872 r.) – polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista; autor ponad 268 pieśni, a także wielu oper, operetek, baletów i muzyki kościelnej. Tworzył muzykę nacechowaną narodowo, wplatając w swoje kompozycje wyraziste elementy folkloru polskiego (melodie i tańce ludowe) oraz wykorzystując utwory polskich poetów (m.in. Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza). Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: HalkaStraszny dwór i Paria. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiego romantyzmu. Jest nazywany ojcem „polskiej opery narodowej”.

Rok 2019 został ustanowiony przez Sejm RP – rokiem Stanisława Moniuszki. W związku z tym w całym kraju odbywają się liczne koncerty, wystawiane są opery – obrazujące twórczość naszego wielkiego kompozytora.

Źródło: Wikipedia