List strajkujących nauczycieli do rodziców

Szanowni Rodzice!

My – nauczyciele – jesteśmy świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności za jakość i przyszłość polskiej edukacji. Godność tego zawodu nie pozwala nam milczeć, dlatego solidaryzując się z pedagogami z całej Polski, włączyliśmy się w akcję strajkową.

Media niejednokrotnie zawężają nasz protest do aspektu finansowego i politycznego, tymczasem walczymy o lepszą edukację i przyszłość dla Państwa dzieci.

Korekty wymaga przede wszystkim przewidywana podstawa programowa i konieczność dostosowania jej do potrzeb współczesnego ucznia (rozwijanie kreatywności, samodzielności myślenia).

Przeładowane klasy ograniczają indywidualizację nauczania, podczas gdy coraz większa grupa dzieci wymaga różnych form pomocy potwierdzonej przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Niedofinansowanie szkół przekłada się również na ograniczenie liczby psychologów, pedagogów czy logopedów pracujących w szkołach, nawet opieka higienistki została ograniczona do pracy w wybrane dni tygodnia.

Narastająca biurokracja – konieczność przygotowania do wszystkich działań planów, a następnie analiz, ewaluacji, raportów, wniosków – ogranicza czas i zabiera energię, którą nauczyciel mógłby wykorzystać na dodatkową pracę z uczniem.

Chcemy nowej szkoły na miarę XXI wieku i godnych zarobków. Nie zgadzamy się na deprecjonowanie zawodu nauczyciela.

Szanowni Rodzice!

Dziękujemy za zrozumienie oraz słowa wsparcia, które wielokrotnie okazywaliście i okazujecie nam Państwo w trudnym dla nas wszystkich czasie strajku.

Grono Pedagogiczne – Strajkujący Nauczyciele