Egzamin

INFORMACJA

W Szkole Podstawowej nr 24 egzamin ośmioklasisty
odbędzie się zgodnie z harmonogramem egzaminów

15-16-17 kwietnia 2019 roku

Uczniowie proszeni są o przyjście do szkoły na godzinę 815

Należy przynieść dowód tożsamości (legitymację szkolną, paszport)

Do sali można wnieść 1-2 długopisy lub pióro z czarnym atramentem (niezmywalne), małą butelkę wody, na egzamin z matematyki dodatkowo linijkę. Wszystkie inne rzeczy przyniesione przez przypadek komisja zbiera do pudełka przy wejściu i deponuje w sekretariacie do zakończenia egzaminu. NIE WOLNO WNOSIĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ  ELEKTRONICZNYCH.