Informacja o strajku

UWAGA STRAJK!
W związku z niepodpisaniem porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową
Od dnia 8 kwietnia 2019 roku
Szkoła jest w stanie Strajku!
Wejście do budynku szkoły WEJŚCIEM GŁÓWNYM przy sali gimnastycznej
W szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla dzieci,
którym rodzice nie byli w stanie zapewnić opieki.
Z poważaniem dyrektor szkoły
Bogusława Rybka