Szkolny konkurs recytatorski – poezji kobiecej – zmiana terminu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 – 8.

Cele konkursu:

  • popularyzacja poezji,
  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją.

W ramach konkursu zaprezentować można wiersz, którego autorką jest kobieta. Nie ma ograniczeń dotyczących tematu, epoki literackiej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4 – 5, 6 – 8.

Przesłuchania odbędą się 5.04.2019 r. o godzinie 8.20 w bibliotece szkolnej. Zgłoszenia przyjmują organizatorzy.

Organizatorzy:

p. E. Okarmus

p. O. Zakorczmenna

p. M. Rozmus

p. J. Bożek