Obwód elektryczny – praca konkursowa „Mam pomysł”

Obwód składa się z ogniw połączonych szeregowo dających w sumie napięcie o wartości 12V. Do obwodu głównego podpięty jest amperomierz oraz woltomierz. W dalszej części układu płynący prąd rozdziela się na trzy odbiorniki. W małych obwodach również jest przyłączony amperomierz oraz woltomierz, aby wskazywać wartość przepływającego prądu oraz napięcie zasilające odbiornik. Jako odbiorniki zostały zastosowane: żarówka, wiatrak z silnikiem, brzęczyk połączony równolegle z żarówką. Każdy z małych obwodów oraz obwód główny są załączane włącznikami.

Układ został zbudowany aby zaprezentować pierwsze prawo Kirchhoffa: „Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła”, zgodnie z którym wskazanie amperomierza na początku układu powinno zgadzać się z sumą wskazań amperomierzy na rozgałęzieniach układu. Wskazania jednak odbiegają od wartości oczekiwanych ze względu na duży błąd, jakim obarczone są zastosowane w układzie mierniki.

Z opisu pracy

Robert Kocan

Jest to kolejna praca, która została zgłoszona do konkursu międzyszkolnego z techniki. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25.04.br w Zespole Szkół Energetycznych, gdzie zostanie wyłonionych 6 finalistów. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do finału, będą musiały zaprezentować swoją pracę i opowiedzieć o swoim projekcie przed komisją w ZSEn. O ewentualnej godzinie prezentacji modelu przez finalistę, wybrani uczniowie zostaną poinformowani za pośrednictwem zgłaszającej szkoły do konkursu, Patronat nad konkursem objęło: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Rzeszowski.