Bezpieczeństwo w sieci – konkurs informatyczny

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Jak być bezpiecznym w sieci?” lub „N – etykieta do czego nam jest potrzebna?” Organizatorem konkursu są nauczyciele informatyki, zajęć komputerowych.
Zadanie konkursowe polega na opracowaniu zagadnienia będącego tematem konkursu z wykorzystaniem technik komputerowych. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV, V, VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie.

Przedłużam termin składania prac konkursowych do 1.04.br. Pozostałe warunki w regulaminie pozostają bez zmian.