Konkurs na szopkę…

Cel konkursu:
– pielęgnowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych,
– ukazanie elementów kultury chrześcijańskiej i narodowej,
– poznanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa,
– rozwijanie duchowości chrześcijańskiej,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów,
– rozwój uzdolnień plastycznych,
– możliwość korzystania z różnorodnych form spędzania wolnego czasu….