Wer bastelt den schönsten Adventskalender/ die schönste Weihnachtskarte?

Szkolny konkurs na najpiękniejszy kalendarz adwentowy/ najpiękniejszą kartkę świąteczną
Wer bastelt den schönsten Adventskalender/ die schönste Weihnachtskarte?

Cele konkursu:
– poznanie adwentowych i bożonarodzeniowych tradycji w krajach niemieckojęzycznych,
– popularyzowanie języka niemieckiego wśród młodzieży,
– wzbudzenie zainteresowania i szacunku dla odmiennych kultur i tradycji innych krajów,
– rozwijanie kreatywności i talentów plastycznych.
Uczestnicy:
– uczniowie klas 4-8
Zasady konkursu:
Kategoria kalendarz adwentowy
-kalendarz powinien zawierać 24 (niemieckojęzyczne) elementy oznaczające czas oczekiwania na Wigilię Bożego Narodzenia,
– maksymalna wielkość -format A3
– forma płaska lub przestrzenna (do zawieszenia na ścianie)
-technika dowolna
Kategoria kartka świąteczna:
– kartka musi zawierać życzenia świąteczne w języku niemieckim
– maksymalny format – A5 (kartka składana lub pojedyncza)
– technika dowolna
Kryteria oceny:
– samodzielność, pomysłowość i estetyka wykonania
– poprawność językowa

Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem i klasą autora.
Termin składania prac:

Prace należy składać do piątku 14 grudnia 2018 u organizatorów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
p. Jowita Dziwisz i p. Marzena Petryczkiewicz